You cannot copy content of this page

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ใส่ความเห็น