แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลยางชุมน้อย

Read more

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

You cannot copy content of this page