You cannot copy content of this page

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ งานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา โรงพยาบาลยางชุมน้อย ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ งานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา โรงพยาบาลยางชุมน้อย ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น