วิสัยทัศน์โรงพยาบาลยางชุมน้อย

รพ.ยางชุมน้อย

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ประจำปี 2566

Thai Traditional and Complementary Medicine Hospital

โรงพยาบาลยางชุมน้อยเป็นองค์กรด้านสุขภาพ

ให้บริการการแพทย์ผสมผสานอย่างมีคุณภาพ

และประชาชนไว้วางใจ ภายในปี 2569

You cannot copy content of this page