ชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 แผนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลยางชุมน้อย ปีงบประมาณ 2566

Read more

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2564

ภาพคณะกรรมการบริหารแบะผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2564 วันที่ 21 23 กันยายน 2563. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยางชุมน้อย

Read more

พิธีเปลี่ยนพลับพลา พระพรหม โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เนื่องจากศาลพระพรหมอันเดิมเกิดชำรุด เสียหาย ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงมีมติร่วมกันว่าจะเปลี่ยนศาลพระพรหมใหม่ ซึ่งได้กำหนดขึ้นในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มพิธี เวลา 08.30 น.

Read more

กิจกรรมรับมอบสิ่งของบริจาค

ในวันที่ผ่าน ทางโรงพยาบาลยางชุมน้อยได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากทางผู้ใจบุญ ทางโรงพยาบาลยางน้อยขอขอบพระคุณน้ำใจในครั้งนี้อย่างยิ่ง วันที่ 13 พฤษาคม 2563 รายชื่อผู้ใจบุญในครั้งนี้ ร้านโค้วทองอยู่และร้านไทศาลบริจาค นางศศิวิมล ทองโพธิ์ กำนัน ต.คอนกาม บริจาค PPE 10 ชุด หจก.ไพศาล วี เซ็นเตอร์

Read more

การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 – 21 กุมภาที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลยางชุมน้อยได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 และทางโรงบาล ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้ ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคเช้า ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคบ่าย วันที่ 21

Read more

รวมภาพกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 (Zone6)

ในวันที่ 22 ธันวาคม ได้มีงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ทางได้ รพ.ยางชุมน้อย ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศของ Zone 6 ได้แก่ บึงบูรพ์ ศิลาราช ราษีไศล ยางชุมน้อย ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกเลย

Read more

You cannot copy content of this page