ประกาศโรงพยายาลยางชุมน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย

Read more

ชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 แผนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลยางชุมน้อย ปีงบประมาณ 2566

Read more

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2564

ภาพคณะกรรมการบริหารแบะผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาลยางชุมน้อย ประจำปี 2564 วันที่ 21 23 กันยายน 2563. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยางชุมน้อย

Read more

You cannot copy content of this page