รับประเมินรพ. Clean & Green Hospital วันที่ 15 พ.ค. 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 โรงพยาบาลยางชุมน้อยรับประเมิน Clean & Green Hospital โดย จนท. จาก สคร.อุบลราชธานี และ จนท. สสจ. ศรีสะเกษ

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น

You cannot copy content of this page