พิธีเปลี่ยนพลับพลา พระพรหม โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เนื่องจากศาลพระพรหมอันเดิมเกิดชำรุด เสียหาย ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงมีมติร่วมกันว่าจะเปลี่ยนศาลพระพรหมใหม่ ซึ่งได้กำหนดขึ้นในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เริ่มพิธี เวลา 08.30 น.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น

You cannot copy content of this page