You cannot copy content of this page

รวมภาพกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 (Zone6)

ในวันที่ 22 ธันวาคม ได้มีงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ทางได้ รพ.ยางชุมน้อย ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศของ Zone 6 ได้แก่

  1. บึงบูรพ์
  2. ศิลาราช
  3. ราษีไศล
  4. ยางชุมน้อย

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกเลย

ใส่ความเห็น