กิจกรรมรับมอบสิ่งของบริจาค

ในวันที่ผ่าน ทางโรงพยาบาลยางชุมน้อยได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากทางผู้ใจบุญ ทางโรงพยาบาลยางน้อยขอขอบพระคุณน้ำใจในครั้งนี้อย่างยิ่ง

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

วันที่ 13 พฤษาคม 2563

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

รายชื่อผู้ใจบุญในครั้งนี้

ร้านโค้วทองอยู่และร้านไทศาลบริจาค

นางศศิวิมล ทองโพธิ์ กำนัน ต.คอนกาม บริจาค PPE 10 ชุด

หจก.ไพศาล วี เซ็นเตอร์ ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลาย

ร้านปะแป๋ว (ทองแสง)

ร้านอุบลแบงค์ และร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นอาหาร น้ำดื่ม ขนม เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู่ป่วย

ใส่ความเห็น

You cannot copy content of this page