You cannot copy content of this page

กิจกรรมรับมอบสิ่งของบริจาค

ในวันที่ผ่าน ทางโรงพยาบาลยางชุมน้อยได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากทางผู้ใจบุญ ทางโรงพยาบาลยางน้อยขอขอบพระคุณน้ำใจในครั้งนี้อย่างยิ่ง

วันที่ 13 พฤษาคม 2563

รายชื่อผู้ใจบุญในครั้งนี้

ร้านโค้วทองอยู่และร้านไทศาลบริจาค

นางศศิวิมล ทองโพธิ์ กำนัน ต.คอนกาม บริจาค PPE 10 ชุด

หจก.ไพศาล วี เซ็นเตอร์ ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลาย

ร้านปะแป๋ว (ทองแสง)

ร้านอุบลแบงค์ และร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นอาหาร น้ำดื่ม ขนม เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู่ป่วย

ใส่ความเห็น