กิจกรรมรับมอบสิ่งของบริจาค

ในวันที่ผ่าน ทางโรงพยาบาลยางชุมน้อยได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากทางผู้ใจบุญ ทางโรงพยาบาลยางน้อยขอขอบพระคุณน้ำใจในครั้งนี้อย่างยิ่ง

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

วันที่ 13 พฤษาคม 2563

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

รายชื่อผู้ใจบุญในครั้งนี้

ร้านโค้วทองอยู่และร้านไทศาลบริจาค

นางศศิวิมล ทองโพธิ์ กำนัน ต.คอนกาม บริจาค PPE 10 ชุด

หจก.ไพศาล วี เซ็นเตอร์ ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลาย

ร้านปะแป๋ว (ทองแสง)

ร้านอุบลแบงค์ และร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นอาหาร น้ำดื่ม ขนม เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู่ป่วย

Leave a Reply

You cannot copy content of this page