You cannot copy content of this page

การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 – 21 กุมภาที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลยางชุมน้อยได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 และทางโรงบาล ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้

ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคเช้า

ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคบ่าย

วันที่ 21 ภาคเช้า ประชุมวางแผนซ้อม

วันที่ 21 ภาคบ่าย ซ้อมแผนอัคคีภัย

รูปเพิ่มเติมจากพี่เจ้าหน้าที่ : คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น