รวมภาพกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 (Zone6)

ในวันที่ 22 ธันวาคม ได้มีงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ทางได้ รพ.ยางชุมน้อย ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศของ Zone 6 ได้แก่ บึงบูรพ์ ศิลาราช ราษีไศล ยางชุมน้อย ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกเลย

Read more

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลยางชุมน้อย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

You cannot copy content of this page