การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 – 21 กุมภาที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลยางชุมน้อยได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 และทางโรงบาล ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้ ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคเช้า ภาพบรรกาศในวันที่ 20 ภาคบ่าย วันที่ 21

Read more

You cannot copy content of this page